معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

پیوند های مفید

معرفی معاونت

استان خوزستان با داشتن منابع سرشار آب وخاك ودارا بودن اراضي حاصلخيز و وجود چندرودخانه بزرگ منطقه اي استراتژيك است . پتانسيل هاي يادشده ، جايگاه ويژه اي را درجهت اهداف اقتصادي وتوسعه ملي به استان اختصاص داده است اجرا و بهبود طرحهاي وسيع آبي كه غالباً به منظور توسعه كشاورزي صورت ميگيرد ، چشم انداز مناسبي را درآينده نزديك ترسيم ميكند.

حوضه آبریز رودخانه های خوزستان شامل کرخه ، دز ، کاورن ، جراحی و هندیجان می باشد که همگی از رشته کوه های زاگرس سرچشمه گرفته و در جهت شیب زمین به سمت جنوب جریان یافته و پس از مشروب کردن دشت خوزستان به جز رودخانه کرخه که به تالاب هورالاعظیم می ریزد آب مابقی رودخانه ها به خلیج فارس می ریزند .

در اين راستا وظایف معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه ، برنامه ریزی و اجرای (سدهای تنظیمی ، سدهای انحرافی،  ایستگاه های پمپاژ و شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی) می باشد  كه اين امر ،در قالب  26 طرح (ملي و استاني) و در حوزه هاي  كرخه ،كارون ، زهره و جراحی و شاوور پيگيري مي گردد.

 عمده ترين اهداف اجرای طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی

افزایش راندمان انتقال و توزیع آب

کاهش مصرف آب 

بهبود شرایط آب و خاک در اراضی کشاورزی

افزایش تولیدات محصولات کشاورزی

استفاده بهینه از منابع آب وخاک استان

ایجاد اشتغال

رونق اقتصادی

جلوگیری از مهاجرت روستائیان

اخبار معاونت


هیچ خبری یافت نشد.

مقالات


هیچ خبری یافت نشد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل