نشانی
اهواز، اتوبان گلستان، پنچ طبقه، سازمان آب و برق خوزستان
صندوق پستی
61335-137
تلفن مستقیم 33360528- 061
تلفن داخلی 5237
فکس 33737176- 061
رایانامه khodabakhshi.h<at>kwpa.gov.ir

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل