اهم فعاليتهاي انجام شده تاكنون

برنامه ریزی کلان بمنظور مطالعه ، اجرا و بهره برداری از 1160000 هکتار اراضی استان خوزستان

ساخت بیش از 95% سدهای تنظیمی وسدهای انحرافی

ساخت بیش از 96% آبگیرهای اصلی و ایستگاه های پمپاژ

ساخت حدود89 درصد کانالهای تامین و انتقال آب

در حال حاضر 403122 هکتار از اراضی استان زير پوشش شبکه آبياری و زهکشی مدرن قرارگرفته و احداث شبکه آبياری و زهکشی در سطح 71030 هکتار در دست اجرا می باشد. همچنين 344615 هكتار ديگر از اراضي استان نيز در دست مطالعه مي باشد كه در صورت تامین منابع مالی شرایط جهت اجرا و توسعه باقیمانده شبکه های آبیاری و زهکشی فراهم خواهد گردید.

سد شهدا بهبهان

گالری تصاویر گتوند

سد تنظیمی پای پل

تصاویر جایزان بهبهان

تصاویر مارون بهبهان

شبکه کوثر

تصاویر شبکه دز

تصاویر داریون

شبکه رامشیر بهبهان

تصاویر شبکه اوان

ایستگاه پمپاژ زهکش هندیجان و سد تنظیمی آسک هندیجان

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل